31 mrt 2023 16:00

Defensie: goedkeuring van het PESCO-implementatieplan 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder het nationaal implementatieplan goed over de verbintenissen voor 2023 in het kader van het PESCO-samenwerkingsakkoord.

De Permanente Gestructureerde Samenwerking (Permanent Structured Cooperation, PESCO) is een Europees samenwerkingsakkoord voor een nauwere samenwerking op het vlak van defensie tussen lidstaten, door middel van gemeenschappelijke projecten voor capaciteitsopbouw in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

De deelnemende lidstaten dienen jaarlijks het PESCO-secretariaat te informeren over de uitvoering van de aangegane verbintenissen en hun toekomstige intenties in een National Implementation Plan (NIP).

De ministerraad keurt het NIP 2023 goed en machtigt de eerste minister en de minister van Defensie om het aan de EU over te maken.