20 dec 2019 14:43

Defensie: individuele Belgische bijdragen aan de operaties in 2020

Op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin keurt de ministerraad de individuele Belgische bijdragen goed aan verschillende operaties in 2020.

Het gaat meer bepaald om de volgende operaties:

  • de inzet van een VN-waarnemer ten voordele van UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) vanop de Golanhoogte tot eind 2020
  • de inzet van twee stafofficieren in het hoofdkwartier van MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo) in Kinshasa tot eind 2020
  • de aanwerving van een instructeur ten voordele van UNSOC (United Nations Staff Officer Course) voor twee periodes van drie weken
  • de aanwerving van een instructeur ten voordele van UNFMAC (United Nations Field Medical Assistant Course) voor twee periodes van twee weken
  • de inzet van drie stafofficieren ten voordele van EU-operatie EUNAVFOR ATALANTA (veiligheid van het maritiem transport ter hoogte van de Hoorn van Afrika door de bestrijding van piraterij in de golf van Aden en het Somalische bekken)