19 dec 2020 06:48

Defensie: memorandum of understanding voor het GEODE-project

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de voortzetting van de onderhandelingen om het Memorandum of Understanding (MoU) voor het GEODE-project voort te zetten in het kader van het European Defence Industrial Development Program (EDIDP).

GEODE is een project onder leiding van Frankrijk, met als doel een Europese beveiligde militaire navigatieontvanger te ontwikkelen op basis van een Galileo Public Regulated Service (PRS)-signaal, waar Antwerp Space als enig Belgisch bedrijf aan deelneemt.

Uit de MoU-onderhandelingen blijkt dat de ontwikkelingskosten voor Antwerp Space op maximaal 14 miljoen euro werden geraamd. De Europese subsidie bedraagt 1,85 miljoen euro en het bedrijf kan zelf 1 miljoen euro investeren in het project. De bijdrage van België als ondersteunende lidstaat bedraagt dus maximaal 11,15 miljoen euro. Defensie zal een subsidie van 4 miljoen euro toekennen, bovenop de minimale bijdrage van 5 miljoen euro van BELSPO, met een plafond van maximaal 11,15 miljoen euro.