COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

27 apr 2007 17:00

Defensie: overheidsopdracht

Ter beschikking stellen van technisch personeel voor de Marinecomponent

Ter beschikking stellen van technisch personeel voor de Marinecomponent

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een meerjarige open overheidsopdracht op te starten voor de inzet van ervaren en gekwalificeerd technisch personeel in de logistieke eenheden van de Marinecomponent van de Belgische Defensie. De personeelsleden zullen instaan voor het onderhoud van de schepen van de Marinecomponent.