27 okt 2006 17:00

Defensie: overheidsopdrachten

Maritiem transport van het militair materiaal van Defensie in 2007

Maritiem transport van het militair materiaal van Defensie in 2007

De ministerraad heeft aan minister van Defensie André Flahaut de toelating gegeven om in 2007 overheidsopdrachten af te sluiten voor het maritiem transport van Defensie. Die opdrachten, die gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, organiseren het transport van het militair materiaal voor de oefeningen en operaties van Defensie in 2007 binnen de geplande termijn.