25 feb 2022 18:47

Defensie: verruimen van de medische dekking voor militairen en burgers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed betreffende het statuut van de militairen met als doel het toepassingsveld van het recht op de toekenning van een vergoeding voor ongeval, ziekte of overlijden uit te breiden naar de militairen en burgers in oefening in de deelstand "in intensieve dienst" en naar de militairen of burgers die deelnemen aan een opdracht of aan een oefening zonder zich in een van de administratief voorgeschreven deelstanden te bevinden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen