12 jul 2019 18:09

Defensie: vervreemding van het onroerend goed van het Kwartier Sart-Hulet in Jambes

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de vervreemding van het onroerend goed van het Kwartier Sart-Hulet in Jambes (Namen).

Rekening houdend met het feit dat het Kwartier Sart-Hulet eind 2018 de facto werd verlaten, moeten de werkingskosten voor het onderhoud van de site nu tot een minimum worden beperkt. Bovendien moet elke vorm van langdurige niet-bezetting van de gebouwen worden vermeden, aangezien dit leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van deze gebouwen. Daarom is het noodzakelijk om verder te gaan met de vervreemding van het goed. Pas nadat dit effectief gebeurd is, kan een autoriteit met onteigeningsbevoegdheid (zoals de stad Namen en de provincie Namen) een eventuele onteigeningsprocedure opstarten.