11 dec 2020 15:34

Defensie: voorstel Belgische operationele inzet in 2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het voorstel voor de Belgische operationele inzet in 2021.

Hiermee wordt het kader vastgelegd waarin Defensie het komende jaar haar engagementen inzake collectieve verdediging, collectieve veiligheid, en bijstand aan de natie zal vervullen. Defensie blijft met dit engagement een trouwe partner van de VN, EU en NAVO en staat paraat om het land ook op eigen grondgebied te helpen waar nodig.