22 dec 2023 20:41

Defensie: voorstel Belgische operationele inzet in 2024

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het voorstel voor de Belgische operationele inzet in 2024.

Naast het politiek-militair referentiekader voor de strategische positionering van de Belgische Defensie, bepaalt het voorstel eveneens de engagementen die Defensie het komende jaar zal aangaan. Meer specifiek gaat het om bijstand op het nationaal grondgebied, collectieve verdediging en veiligheid, cyberbeveiliging, militaire ontrading en steun aan de FOD Buitenlandse Zaken. Defensie blijft zo een trouwe partner van de VN, EU en NAVO en staat paraat om het land ook op eigen grondgebied te helpen waar nodig.