01 jun 2012 17:37

Dekking van de missies voor crisisbeheering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van de missies voor crisisbeheersing in 2012.

België neemt deel aan internationale inspanningen voor de beheersing van conflicten in crisisgebieden door middel van onder andere civiele, preventieve en recontructieve projecten. De indicatieve planning hiervan is op 27 april 2012 goedgekeurd. Voor een aantal van deze missies worden nu een aantal uitgaven voor het eerste semester van 2012 vastgelegd en vereffend.