08 okt 2010 13:04

Den Haag

Aankoop van een nieuwe kanselarij in Den Haag

Aankoop van een nieuwe kanselarij in Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere de aankoop van een nieuwe kanselarij in Den Haag (Nederland) goedgekeurd.

Belgiê huurt sinds 10 jaar een kanselarij in Nederland. De hoge huurprijzen die nu betaald worden, het stabiele politieke en economische klimaat van Nederland en de logistieke problemen als gevolg van de biometrie en de kooi van Faraday hebben geleid tot een haalbaarheidsstudie voor de aankoop van een gebouw.

Daarom heeft de ministerraad het licht op groen gezet voor de aankoop van een volledig vernieuwd gebouw. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Agence wallonne à l'exportation (AWEX), die de wens hebben geuit om er zich te vestigen, kunnen er worden gehuisvest.

Deze vastgoedoperatie zal op een periode van 20 jaar gerentabiliseerd zijn.