04 apr 2014 15:11

Derde beheerscontract van Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat instemt met het derde beheerscontract tussen de staat en Belgocontrol.

De volgende principes liggen aan de basis van het beheerscontract:

  • de aanpak is gebaseerd op de prestaties in lijn met de doelstellingen van het Gemeenschappelijke Europese Luchtruim
  • Belgocontrol dient zijn certificaat van verlener van luchtvaartnavigatiediensten te behouden
  • de samenwerking tussen het directoraat-generaal Luchtvaart, Belgocontrol en Defensie op strategisch, operationeel en institutioneel niveau wordt versterkt
  • Belgocontrol zal bij het brede publiek relevante informatie over vliegtrajecten, baankeuze en meteorologische informatie bekend te maken
  • en zijn expertise te verlenen aan de staat
  • een Belgische verlener van luchtvaartnavigatiediensten wordt behouden als economische katalysator en strategisch middel voor de bereikbaarheid en de efficiënte toegankelijheid van de Belgische luchthavens
  • de vergoeding van de diensten geleverd door Belgocontrol in de plaatselijke heffingszones, wordt gefinancierd door heffingen die de gebruikers van de diensten dienen te betalen of door andere inkomsten
  • Belgocontrol zal gedurende de komende vijf jaar het gewogen gemiddelde van de eenheidstarieven, berekend voor de plaatselijke heffingszones, jaarlijks met 2,5% verminderen, op basis van het theoretische niveau berekend op 1 januari 2014
  • de heffingen voor de diensten van Belgocontrol in de plaatselijke en en-routeheffingszones, worden billijk en transparant toegepast na raadpleging van de gebruikers
  • Belgocontrol zal een jaarverslag opstellen over het gebruik van de capaciteit van de pistes in de luchthavens van België in het voorbije jaar