04 dec 2020 19:10

Derde deel van het programma 2020 voor de leningen van staat tot staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir het derde deel van het programma 2020 voor de leningen van staat tot staat goed.

De ministerraad heeft de volgende beslissingen genomen:

  • een nieuwe gebonden staatslening voor Kenia voor een bedrag van 10 miljoen euro voor de tweede fase van de levering en plaatsing van medische afvalverwerkingsinstallaties door de firma AMB
  • de verlenging van de geldigheidsduur met drie jaar van een aan Kenia toegekende staatslening die nog niet werd ondertekend, voor een bedrag van 9 971 650 euro voor de bouw van voetgangersbruggen
  • de verlenging van de geldigheidsduur met drie jaar van de staatslening van maximum 980 800 euro ten gunste van Sao Tomé en Principe voor de financiering van de installatie van een telecommunicatienetwerk ter verbetering van de veiligheid van het zeevervoer
  • de annulering van een staatslening van 7 765 000 euro aan Zambia voor een e-learningproject, aangezien de geldigheidsduur verlopen is en Zambia zich niet meer gemanifesteerd heeft om deze lening te activeren

Leningen van staat tot staat worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden voor de concessionele financiering van de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten. Ze hebben een dubbel doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling van de onderontwikkelde landen en anderzijds de Belgische economie ondersteunen door onze export te bevorderen. Aangezien het ook om giften gaat, zijn staatsleningen ook een instrument van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.