11 dec 2021 12:55

Derde deel van het programma 2021 voor de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met het derde deel van het programma 2021 voor de leningen van staat tot staat.

De ministerraad gaat akkoord met een ongebonden staatslening voor een bedrag van 8 miljoen euro ten gunste van Burkina Faso voor 35 passagiersbussen voor de uitbreiding van het openbaar bussennetwerk in de stad Bobo-Dioulasso. Deze lening kan eventueel worden aangevuld met het instrument van technische assistentie voor een maximaal bedrag van 3% van het bedrag van de ongebonden lening indien een Belgisch bedrijf deelneemt aan de internationale aanbesteding.

De ministerraad beslist ook om eerder toegekende staatsleningen te annuleren, zijnde:

  • een gebonden staatslening van 9.971.650 euro aan Kenia voor de tweede fase van een project voor de bouw van 21 voetgangersbruggen
  • een gebonden staatslening van 11.970.000 euro aan Kenia voor de financiering van de derde fase van het windmolenproject in de Ngong Hills
  • een gebonden staatslening van 12.000.000 euro aan Sri Lanka voor de financiering van een drinkwatervoorzieningsproject in Dankotuwae
  • een gebonden staatslening van 11.814.293 euro aan Sri Lanka voor de levering en de bouw van minstens 60 rurale bruggen

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.