03 okt 2013 18:22

Derde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen

10 oktober 2013 is de derde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 2 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 1 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.


Meer inlichtingen krijgt u bij uw controle van de directe belastingen of bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer: 02/576.40.40.
Een gedetailleerde brochure is op eenvoudige aanvraag bij die dienst verkrijgbaar.
Meer inlichtingen zijn ook beschikbaar via de Internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën.