26 sep 2013 17:57

Derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp voortaan geregeld via overeenkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische uitwerking van de derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp via overeenkomst regelt.

Voortaan kunnen de diensten voor ambulancevervoer en de verzekeringsinstellingen, de praktische uitwerking van de derdebetalersregeling voor de vervoerskosten dringende medische hulp, via een individuele overeenkomst regelen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994