02 okt 2017 12:16

Detachering van een Belgisch expert naar het Internationaal Secretariaat van de NAVO in het kader van het civiel crisisbeheersbeleid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een Belgisch expert van de FOD Buitenlandse Zaken te detacheren naar het Internationaal Secretariaat van de NAVO, in het kader van het civiel crisisbeheer.  

België werkt van bij het ontstaan actief mee aan de Globale Coalitie tegen Daesh. De militaire operatie in Irak loopt stilaan ten einde en de volgende fase is het handhaven van de rust en het verstevigen van het gezag van Bagdad in de bevrijde gebieden. Een hervorming van defensie, in het kader van een bredere hervorming van de veiligheidssector (Security Sector Reform, SSR), samen met een professionalisering van de actoren kan zeker bijdragen tot het stabiliseren en veilig maken van de regio en zo helpen voorkomen dat Daesh terug voet aan de grond krijgt.

In deze context zijn er verschillende elementen die pleiten voor een Belgische deelname aan het coördinatieteam van de NAVO training- en capaciteitsopbouwactiviteit in Irak. België heeft een expert geselecteerd die voldoet aan de criteria die in de NAVO-vacature worden gesteld en die ook de generieke opleiding Civiel Crisisbeheer heeft gevolgd, voorwaarde om voor een dergelijke functie door Buitenlandse Zaken gesteund te worden. De NAVO heeft intussen laten weten dat de kandidaat aanvaard wordt.

De financiële kost zal gecompenseerd worden op de kredieten voor de missies van civiel crisisbeheer, die ingeschreven zijn in programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting 2017.