28 nov 2021 18:34

Detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akkoord met de detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding. 

Concreet gaat het om de detachering van een Belgisch expert terrorismebestrijding bij de delegatie van de Europese Unie in Algiers, voor een eerste periode van twee jaar die eventueel verlengbaar is.