12 dec 2012 18:06

Detachering van personeel van SMALS bij de POD Maatschappelijke Integratie

De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De Block om een personeelslid van SMALS vzw te detacheren voor de functie van conversation and communication manager bij de federale programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

De manager heeft als taak nieuwe informatiecatoepassingen, die het concept Conversation Enterprise steunen, bij de POD Maatschappelijke Integratie te introduceren en de dienst Front Desk et Communication dagelijks operationeel te beheren. Dankzij de detachering worden aanzienlijke kosten bespaard. Het project maakt deel uit van Optifed, het federale efficiëntieprogramma dat als doel heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten.