04 jun 2021 15:58

Detachering voor missies in het kader van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès principieel akkoord over een detachering van deskundigen bij de plannings- en beheersstructuren van de civiele GVDB-missies, in het kader van de interdepartementale provisie Civiel Crisisbeheer.