13 mei 2011 13:29

DG personen met een handicap

Haalbaarheidsstudie van het informaticasysteem van de DG personen met een handicap

Haalbaarheidsstudie van het informaticasysteem van de DG personen met een handicap

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale zaken, belast met Personen met een Handicap Jean-Marc Delizée, om Fedict, de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, de taak toe te vertrouwen een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. De studie zal de strategische keuzes van de informaticaondersteuning van de directie-generaal Personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid evalueren.

De conclusies van Fedict over de geïntegreerde informaticatoepassing worden op een volgende ministerraad voorgesteld.