02 apr 2010 13:40

Diamantsector

Nieuwe koepelorganisatie voor de diamantsector

Nieuwe koepelorganisatie voor de diamantsector

Een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Financiën Didier Reynders en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne aan de ministerraad voorlegden, past de verwijzingen naar de vzw Hoge Raad voor Diamant in de regelgeving aan en vervangt ze door private stichting Antwerp World Diamond Centre, die de nieuwe koepelorganisatie is (protocol van 30 mei 2006) (*).

Een andere wijziging betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2006/123/EG (**) over de registratie van de diamanthandelaars.

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de interministeriële commissie economische zaken. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector.
(**) van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt.