04 jul 2024 09:55

Dienst Vreemdelingenzaken lanceert nieuwe website voor asielzoekers

Asielzoekers die in België een asielaanvraag willen indienen, moeten hun verzoek laten registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Velen weten niet wat hen daar precies te wachten staat. Daarom ontwikkelde de Dienst Vreemdelingenzaken een website om de verzoekers te informeren tijdens dit proces: www.asylumregistration.be. Via tekst, audio en video's wordt het verloop van stappen zoals de veiligheidscontrole en het nemen van vingerafdrukken duidelijk uitgelegd.

QR-code met rechtstreekse toegang tot de website

De verzoekers worden in de wachtrij en in de wachtzalen naar de website geleid via affiches met QR-codes en kunnen de website raadplegen via vrij toegankelijke wifi.

De informatie wordt, naast de website, ook aangeboden via een documentenmap, informatiezuilen en informatiebrochures. Zo bieden we kwalitatieve informatie aan op een laagdrempelige manier, aangepast aan het doelpubliek.

Door de verzoekers goed te informeren over het doel en het verloop van het registratieproces en wat er van hen wordt verwacht, kan de registratie vlotter, efficiënter en kwaliteitsvoller verlopen.

De website  werd deels gefinancierd door de Europese Unie.