17 nov 2006 16:00

Dienstencheques

Bijkomende erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingen

Bijkomende erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) over de dienstencheques wijzigt. Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven stelde de wijziging voor. Het ontwerp legt de ondernemingen bijkomende erkenningsvoorwaarden op: - ze moeten alle wettelijke en reglementaire bepalingen over de dienstencheques naleven; - de specifieke afdeling van een erkende onderneming die autonoom wordt moet artikelen 671 tot 679 van het wetboek van vennootschappen (**) naleven. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 12 december 2001. (**) van 7 mei 1999.