24 nov 2006 16:00

Dienstencheques

Wijziging van de bepalingen over de dienstencheques

Wijziging van de bepalingen over de dienstencheques

De ministerraad keurde een voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven over de dienstencheques goed. Het voorstel verbiedt de ondernemingen prestaties die betaald worden met dienstencheques te laten verrichten door werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van art. 60,§7 van de OCMW-wet. (wet van 8 juli 1976) In overeenstemming met de beslissing van het begrotingsconclaaf van 17 oktober 2006, vermindert ook de federale tussenkomst per dienstencheque van 14,3 naar 13,3 euro. De tussenkomst zal opnieuw hoger worden met 0,28 euro op het ogenblik dat de index wordt overschreden in 2007. Dat moet de ondernemingen toelaten om de stijgende loonkost bij indexatie op te vangen in afwachting van een verdere herziening van de federale tussenkomst in 2008 na de vaststelling van de loonnorm in het kader van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008. Het budget hiervoor wordt vrijgemaakt door het feit dat het opeidingsfonds dat in 2007 wordt opgestart in dit eerste jaar nog niet zijn volle kruissnelheid zal bereiken.