27 apr 2007 17:00

Dienstencheques

Wijziging van de regeling inzake dienstencheques

Wijziging van de regeling inzake dienstencheques

Minister van Werk Peter Van Velthoven stelde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de dienstencheques. Dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. Het ontwerp brengt enkele kleine wijzigingen aan in de regeling van de dienstencheques. Naast enkele technische aanpassingen past het ontwerp de definitie aan van het begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, voegt het een definitie van strijken buiten het huis van de gebruiker in en legt het twee bijkomende erkenningsvoorwaarden op. De gebruiker noch de werknemer kunnen zich laten vertegenwoordigen door de onderneming voor de bestelling en ondertekening van de dienstencheques.