29 sep 2011 13:25

Dierenwelzijn

Oprichting van een kenniscentrum dat gegevens over het gebruik van antimicrobiotica bij dieren verzamelt

Oprichting van een kenniscentrum dat gegevens over het gebruik van antimicrobiotica bij dieren verzamelt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt om bepaalde taken van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het vlak van beheer en verspreiding van informatie aan natuurlijke personen of rechtspersonen onder privaat of publiek recht toe te vertrouwen. 

Het voorstel van minister van Landbouwbeleid Sabine Laruelle richt een kenniscentrum Antimicrobiotical Consumption and Resistance in Animals (AMCRA) op dat alle gegevens over het gebruik van antimicrobiotica en de weerstand van microbiotica ertegen in België moet analyseren. Het centrum zal de gegevens verspreiden, sensibiliseren en advies verlenen. 
De bedoeling is niet enkel om de volksgezondheid en het welzijn van dieren te vrijwaren, maar ook om een antibiotisch beleid uit te stippelen in België.

Het kenniscentrum wordt opgericht voor vijf jaar met de mogelijkheid om het te verlengen onder de vorm van een vzw, gefinancierd op basis van onderzoeken gevraagd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en andere instellingen zoals landbouworganisaties, farmaceutische industrie, producenten van samengestelde voeding en dierenartsen.

De betrokken partijen financieren 30% van de werkingskosten van het AMCRA de overige financiering komt van de gevraagde onderzoeken door op gelijke basis het FAGG en het FAVV.