28 jan 2019 08:51

Digitaal pandregister bestaat 1 jaar : meer dan 100.000 pandrechten geregistreerd

Op 1 januari 2018 ging het Pandregister live. Na 1 jaar  telt het systeem 108.364 nieuwe registraties van pandovereenkomsten en 79.596 raadplegingen.


In dat register kan iedereen die een Belgische identiteitskaart heeft een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud op goederen registreren.

De mogelijkheid om een eigendomsvoorbehoud te registreren is minder in gebruik. In 2018 waren er  amper 86 nieuwe registraties van een eigendomsvoorbehoud.
Toch is het voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouwsector, interessant om het eigendomsvoorbehoud in het elektronische register in te schrijven. Zolang een klant niet betaalt, blijft de aannemer op die manier immers eigenaar van de geleverde en zelfs van de verwerkte materialen. Het geregistreerde eigendomsvoorbehoud geeft de aannemer bovendien een ‘supervoorrecht’. Dat betekent dat hij als eerste in de rij van schuldeisers komt te staan, nog voor de banken.

 

Wie  vaak pandovereenkomsten registreert, registreert zich  beter  als gebruiker. Op 31 december van vorig jaar telde het elektronisch register 1.065 geregistreerde gebruikers.

De digitalisering van het pandregister ging ook internationaal niet onopgemerkt voorbij. In haar rapport ‘Doing Business 2019’ schoof de Wereldbank het naar voor als een voorbeeld van een modern pandregister. Met een vooruitgang op de ease of doing business ranking van 2,25 punten was België in het Wereldbank-rapport één van de sterkte stijgers onder de hoge inkomenslanden van de OESO.

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden over de eerste resultaten van het digitale pandregister. “Digitale overheidsheidsdiensten betekenen voor burgers en bedrijven meer eenvoud, minder lasten en een snellere service. Dat blijkt met het digitale pandregister eens te meer. Die voordelen moeten ons samen met de internationale erkenning aanzetten om de volgende jaren nog veel meer werk te maken van een digitale overheid.”
 

Meer info op  https://financien.belgium.be/nl/E-services/pandregister