23 dec 2008 11:00

Digitale kloof

Hergebruik van informaticamateriaal van de federale overheid in de strijd tegen de digitale kloof

Hergebruik van informaticamateriaal van de federale overheid in de strijd tegen de digitale kloof

De ministerraad heeft op voorstel van de minister bevoegd voor de Informatisering van de Staat Vincent Van Quickenborne, minister van Financiën Didier Reynders, minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée een amendement op het voorontwerp van wet houdende niet dringende diverse bepalingen goedgekeurd.

Het amendement creëert de wettelijke basis die de minister voor Maatschappelijke Integratie en de minister bevoegd voor de Informatisering van de Staat de toestemming verleent om het niet-gebruikte  computermateriaal  van de FOD's en de federale publiekrechtelijke personen te recupereren en gratis te verdelen voor de realisatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van de digitale kloof.

De POD Maatschappelijke Integratie  zal via een overheidsopdracht voor drie jaar  een extern recyclagebedrijf selecteren dat over een specifieke expertise op het vlak van recyclage van informaticamateriaal, een belangrijke logistiek en een herverdelingsnetwerk beschikt. Het bedrijf zal het informaticamateriaal gratis ter beschikking stellen in het kader van sociale projecten.