21 okt 2021 17:15

Digitalisering van de ecocheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques.

Het ontwerp van koninklijk besluit is voornamelijk gericht op de digitalisering van de ecocheques. Op heden kunnen die zowel op papier als digitaal worden uitgereikt. Vanaf 1 januari 2022 zal dit enkel nog elektronisch kunnen.  De papieren ecocheques die nog tot 31 december 2021 worden uitgegeven, blijven geldig tot 31 december 2023. Daarna verdwijnen de papieren ecocheques definitief

Daartoe beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de wijziging van:

  • artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  • het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.