07 dec 2018 16:54

Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met het principe van het programma DIGIT-04 in het kader van de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Het digitaliseringsprogramma voor het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de FWI's en het Koninklijk Belgisch Filmarchief sluit naadloos aan op de visie van het actieplan 'Digital Belgium', dat de federale regering in 2015 heeft opgezet om de positie van België op de digitale kaart te verstevigen. De huidige fase van het digitaliseringsprogramma DIGIT-03 loopt eind 2018 af. Uit de evaluatie ervan blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de collecties te digitaliseren die absoluut moeten worden gedigitaliseerd. Voor de meeste van die instellingen is het dus van essentieel belang dat de tweede fase van het recurrente transversale digitaliseringsprogramma, DIGIT-04, van start gaat. Het programma DIGIT-04 moet dus zo snel mogelijk worden gestart, zodat de instellingen, via digitalisering, de continuïteit van hun belangrijkste wettelijke opdrachten kunnen blijven verzekeren (namelijk de instandhouding, de valorisatie en de beschikbaarstelling aan hun publiek van hun patrimoniale en informatieve fondsen). DIGIT-04 loopt over een periode van zes jaar (2019-2024), zal over een budget van 39,47 miljoen euro beschikken en 56 VTE te werk stellen.

Een dossier over de nieuwe overheidsopdracht voor het platform voor langetermijnbewaring (DIGIT-04-LTP), met de eventuele vraag tot de nodige bijkomende kredieten, zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.