20 jul 2022 18:00

Digitaliseringsprojecten voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid voor 2022

De ministerraad keurt de toewijzing van budgetten goed voor de digitaliseringsprojecten van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) voor het jaar 2022.

Via een interdepartementale provisie werd een bedrag van 20 miljoen euro toegekend aan de OISZ voor de financiering van diverse digitaliseringsprojecten.

Het budget werd verdeeld onder de volgende instellingen: het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW).