05 jun 2009 13:29

Diplomatieke tas

Overheidsopdracht voor het vervoer van de diplomatieke tas

Overheidsopdracht voor het vervoer van de diplomatieke tas

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht gaat de ministerraad ermee akkoord een overheidsopdracht van diensten uit te schrijven via algemene offerteaanvraag voor het vervoer van de diplomatieke tas voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De opdracht slaat op het vervoer van de diplomatieke tas tussen het departement en de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Ze wordt gesloten voor een periode van 4 jaar (jaarlijks opzegbaar), van 25 oktober 2009 tot 24 oktober 2013.