16 feb 2007 16:00

Directie generaal telecommunicatie en informatiemaatschappij

Oprichting van een nieuwe Directie generaal telecommunicatie en informatiemaatschappij bij FOD Economie

Oprichting van een nieuwe Directie generaal telecommunicatie en informatiemaatschappij bij FOD Economie

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat een nieuwe Directie generaal telecommunicatie en informatiemaatschappij opricht bij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen stelde het ontwerp voor. De wijziging van de statuten van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie liet een juridische leemte na. In België ontbreekt er een instantie die het elektronische communicatie- en postbeleid kan voorbereiden en het informatie- en communicatietechnologiebeleid kan coördineren. Dat kan leiden tot knelpunten op institutioneel, juridisch en praktisch vlak die de technologische vooruitgang belemmeren. De nieuwe Directie generaal telecommunicatie en informatiemaatschappij bij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zal het beleid voorbereiden op het vlak van elektronische communicatie en post. Het ontwerp schaft ook koninklijk besluit van 26 februari 2002 af houdende oprichting van de programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie die nooit het licht zag.