05 jul 2016 19:12

Directiecomité van de Regie der Gebouwen verwelkomt nieuwe directeurs-generaal

De heer Laurent Vrijdaghs, Voorzitter van het Directiecomité en Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen verwelkomt twee nieuwe leden van het Directiecomité.
De heer Jan Mathu wordt directeur van de stafdiensten en de heer Gert Jansens directeur-generaal van de Operationele diensten.

De twee nieuwe leden van het Directiecomité zijn aangesteld met een mandaat van zes jaar dat op 1 juli 2016 aanvangt.

Laurent Vrijdaghs, Voorzitter van het Directiecomité en Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen: “De aanwerving van de twee nieuwe leden van het Directiecomité zal voor een nieuwe dynamiek zorgen in onze organisatie. Dit kan alleen maar positief bijdragen tot de realisatie van onze opdrachten en projecten en een ondersteuning zijn van het veranderingstraject dat de Regie der Gebouwen heeft onderschreven.”

Directeur van de Stafdiensten

De heer Jan Mathu (51 jaar) werkt sinds 1989 bij de FOD Mobiliteit en Vervoer waar hij verschillende functies uitvoerde en sinds 2011 als Adviseur Generaal bij de stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek- facility manager en hoofd van de cel overheidsopdrachten en de centrale Aankoopdienst. Als Project Manager New Ways of Working was hij de laatste drie jaar verantwoordelijk voor het invoeren van het Nieuwe Werken bij de Fod Mobilteit en Vervoer en werkte hij zeer nauw samen met de Regie der Gebouwen.

Directeur-generaal van de Operationele diensten

De heer Gert Jansens (42 jaar, burgerlijk ingenieur architect) begon zijn loopbaan bij de KU Leuven als wetenschappelijk medewerker. In 2003 trad hij in dienst bij de Regie der Gebouwen waar hij sinds 2012 de operationele dienst Vlaanderen Regio Oost (bevoegd voor Vlaams-Brabant en Limburg) leidt.

Samenstelling van het Directiecomité

Het Directiecomité is samengesteld uit :

  • de heer Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité
  • mevrouw Marie-Caroline Pardon, Directeur-generaal Klantenbeheer
  • de heer Gert Jansens, Directeur-generaal van de Operationele diensten
  • de heer Jan Mathu, Directeur van de Stafdiensten

Het dagelijks beheer van de Regie der Gebouwen berust bij de Administrateur-generaal.

Het Directiecomité waakt erover dat de algemene werking, de behoeften van de klanten en het operationeel en financieel verantwoorde vastgoedbeheer het uitgangspunt vormen voor alle activiteiten van de Regie der Gebouwen. Het Directiecomité beslist onder meer over alle aangelegenheden inzake de interne organisatie

De Regie der Gebouwen, opgericht in 1971 als een parastatale A, staat in voor de kwalitatieve huisvesting van de federale overheidsdiensten en houdt het federale architecturale patrimonium in stand. Wij beheren circa 7,3 miljoen m² verspreid over zo'n 1 150 gebouwensites. Hiervan zijn 809 sites eigendom van de federale staat (4,6 miljoen m²) en worden 348 sites gehuurd (2,8 miljoen m²). De Regie der Gebouwen stelt circa 900 VTE tewerk.

Integriteit, professionalisme, samenhorigheidsgevoel, teamgeest en verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden.

Johan Vanderborght
Communicatieverantwoordelijke
Mob.: +32 479 31 26 91
Phone: +32 2 541 65 05
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
www.regiedergebouwen.be