07 dec 2007 10:36

Diverse bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp van wet met dringende diverse bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp van wet met dringende diverse bepalingen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende dringende diverse bepalingen.

Het bevat bepalingen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het beleid te waarborgen en verscheidene maatregelen die de beslissingen genomen in het kader van de begrotingsmonitoring uitvoeren.

Een eerste maatregel stelt de malus regeling in de financiering van het Voedselagentschap (FAVV), dat is de verdubbeling van de bijdragen voor de sectoren die niet op 1 januari 2008 klaar zijn met hun systeem van autocontrole, met zes maanden uit. Later zal worden beslist op welke wijze die financiering zal worden aangepakt.

Het voorontwerp richt ook drie begrotingsfondsen op die als doel hebben fondsen van de Europese Unie te bekomen voor het migratie-, integratie- en terugkeerbeleid: een buitengrensfonds, een terugkeerfonds en een integratiefonds. Er komt ook een verlenging van een vierde fonds het Vluchtelingenfonds III.

De wettelijke basis voor de subsidiëring van het gecombineerd goederenvervoer per spoor die normaal eind 2007 afliep, wordt voor een jaar verlengd.

Een andere belangrijke maatregel uit het voorontwerp gaat over de farmaceutische sector. De omzetheffing voor 2008 wordt tot 7,73% verlaagd en de termijn voor de terugbetaling van de te veel betaalde heffing in 2005-2006 wordt met een jaar verlengd tot 31 december 2008. De verlenging van de termijn was nodig omdat de Europese Commissie nog geen toestemming had gegeven voor de terugbetaling van die bijdragen.