22 feb 2018 15:09

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken: geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over een reeks bepalingen ten gunste van de geïntegreerde politie.

Het voorontwerp verbetert onder meer de operationele performantie van de politiediensten en voorziet de volgende maatregelen:

  • tegemoetkomen aan politioneel-operationele terreinbehoeften, zoals het verduidelijken of aanvullen van het wettelijk arsenaal van maatregelen waarover de politiediensten beschikken om hun takenpakket uit te voeren
  • regelen van de bijstand door buitenlandse speciale interventie-eenheden op Belgisch grondgebied
  • voorzien in een logische uitbreiding van de kosteloze rechtshulp voor politiemensen
  • de mogelijkheid bieden aan de lokale politie om ook na 1 januari 2018 over te gaan tot defusie, gelet op de actuele en toekomstige politionele fusie- en gemeentelijke samenvoegingsprojecten
  • ontwerpen van een aantal bepalingen met statutaire finaliteit, zoals het hervormen van het stelsel van de beroepsonverenigbaarheden voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie en het invoeren van een functioneel verloningsmechanisme voor de hogere officieren

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.