20 mei 2022 14:45

Diverse bepalingen BTW-wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het BTW-wetboek.

De wijzigingen hebben betrekking op

 • definities
 • de omzetting van het begrip zelfstandige activiteit
 • verwijzingen naar de Europese regelgeving
 • technische aanpassingen in verband met de correcte omzetting van EU-richtlijn 2006/112/EG
 • technische aanpassingen aan de vrijstelling van toepassing op de zelfstandige groepering van personen
 • de machtiging aan de koning inzake de vrijstellingen in het kader van diplomatieke en consulaire betrekkingen en voor internationale instellingen
 • btw-verplichtingen inzake
  • de toekenning en mededeling van het btw-identificatienummer
  • de schuldenaar en de hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar
  • facturering
 • wijzigingen inzake tarieven en bekrachtiging van koninklijke besluiten

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde