26 mei 2023 16:48

Diverse bepalingen inzake btw

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake btw.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel het btw-wetboek te wijzigen met betrekking tot

 • de andere vrijstellingsregeling van entrepot dan douane-entrepot
 • de uitoefening van het recht op aftrek volgens het algemene verhoudingsgetal of met inachtneming van het werkelijk gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan
 • btw-verplichtingen inzake toekenning en mededeling van het btw-identificatienummer, inzake facturering en inzake de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers
 • de schuldenaar en de hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar met betrekking tot elektronische interfaces
 • de bijzondere regeling voor landbouwondernemers
 • de verjaring van de vordering tot voldoening van de belasting
 • de toegang van de btw-administratie tot de nationale databank met door betalingsdienstaanbieders verstrekte informatie

Het voorontwerp wijzigt bovendien bepaalde btw-tarieven. De wijzigingen betreffen het verlaagd btw-tarief voor

 • haarprothesen
 • geneesmiddelen
 • inschakelingsondernemingen
 • bepaalde handelingen van onroerende aard ten gunste van bepaalde instellingen van algemeen belang

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.