29 mrt 2024 16:57

Diverse bepalingen inzake drugs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse bepalingen met betrekking tot verdovende middelen, psychotrope stoffen en gifstoffen.

Ten eerste heeft het ontwerp van koninklijk besluit als doel de afleveringsvoorwaarden van het geneesmiddel minoxidil te versoepelen. Voordien was enkel minoxidil met een sterkte van 2% vrij te verkrijgen bij de apotheker zonder voorschrift. Deze grens wordt opgetrokken naar 5%.

Daarnaast wordt de nationaal toegestane THC-grens in legaal geteelde hennep gelijkgetrokken met de grens van 0,3% die door het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid is ingevoerd. Het gaat hier enkel om hennep die voor industriële doeleinden wordt geteeld.

Het ontwerp maakt ook mogelijk om de papieren registers van bestelbonnen voor transacties met verdovende middelen te vervangen door elektronische registers. Daarnaast onderwerpt het ontwerp een lijst nieuwe stoffen aan de controlemaatregelen die door de drugswetgeving worden opgelegd. Het wordt ook mogelijk om activiteitenvergunningen voor een kortere periode dan de standaardperiode van drie jaar toe te kennen naargelang de specifieke behoefte van de vergunninghouder in het licht van zijn activiteiten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.