24 nov 2023 16:06

Diverse bepalingen inzake economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed omtrent diverse bepalingen inzake economie.

Het voorontwerp van wet bevat wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Wetboek van economisch recht, evenals wijzigingen van wetten die een impact hebben op de economie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.