26 mei 2023 16:48

Diverse bepalingen inzake economie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat een aantal wijzigingen van verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, evenals wijzigingen van wetten die een impact hebben op de economie.

Het voorontwerp kan ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie (VIII)