20 jan 2023 09:16

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake energie.

Aan de hand van het voorontwerp van wet worden de volgende wetten gewijzigd:

  • de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
  • de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

Daarnaast worden ook twee autonome hoofstukken toegevoegd die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 

  • de bevordering van de ontwikkeling van infrastructuur en technologieën voor het transport, de invoer en de opslag van waterstof
  • de bevordering van de ontwikkeling van technologieën voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten

De wijzigingen en bepalingen die via het voorontwerp worden doorgevoerd, kunnen onderverdeeld worden in de volgende luiken:

  • de aanpassing van de definitie van aardgas
  • de aanpassingen in verband met de procedure voor de gerichte veiling
  • de bevordering van de ontwikkeling van infrastructuur voor de invoer van waterstof
  • de bevordering van de ontwikkeling van technologieën voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten
  • het wettelijk kader van het technisch reglement inzake elektriciteit en de gedragscode inzake elektriciteit
  • de aanpassingen in verband met de deelname van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.