09 jun 2023 17:42

Diverse bepalingen inzake ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed omtrent twee aanpassingen van de wet betreffende ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het voorontwerp van wet beoogt een aantal aanpassingen aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

  • enerzijds wordt de uitdoving van de dienst voorhuwelijkssparen, ingericht door ziekenfondsengeregeld
  • anderzijds worden wijzigingen aangebracht in de toezichtsbevoegdheid van de Controledienst ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (zogenaamde VMOB's) en hun verzekeringstussenpersonen

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.