29 okt 2021 21:09

Diverse bepalingen op vlak van landbouw en veiligheid van de voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen op het gebied van de landbouw en de veiligheid van de voedselketen.

Het voorontwerp voorziet onder meer in:

 • wijzigingen in de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt
 • een wijziging in de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977
 • wijzigingen in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten
 • de opheffing van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders
 • wijzigingen in de wet van 24 maart 1987 betreffende de dierengezondheid
 • wijzigingen in de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen
 • wijzigingen in de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen
 • wijzigingen in de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde
 • een wijziging in de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
 • wijzigingen in de Programmawet (I) van 29 maart 2012 (artikel 24)
 • de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren
 • de bekrachtiging van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.