07 mrt 2008 12:40

Diverse bepalingen, programmawet en overheidsopdrachten

Voorontwerpen van de wet met diverse bepalingen, de programmawet en voorontwerp van wet over de overheidsopdrachten goedgekeurd

Voorontwerpen van de wet met diverse bepalingen, de programmawet en voorontwerp van wet over de overheidsopdrachten goedgekeurd

De ministerraad heeft in eerste lezing het voorontwerp van programmawet goedgekeurd dat de beslissingen uitvoert die de ministerraad tijdens het begrotingsconclaaf op 29 februari 2008 is overeengekomen. 

Hij keurde ook het voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen en een voorontwerp van wet dat de wet van 24 december 1993 wijzigt over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Dat voorontwerp moet op korte termijn de bepalingen over de rechtsbescherming van kandidaten en inschrijvers in de wetgeving over de overheidsopdrachten verbeteren en aanvullen. Het voorontwerp biedt een antwoord op de ingebrekestelling van de Europese Commissie van 31 januari 2008.