19 jan 2018 15:47

Diverse bepalingen ter uitvoering de wapenwet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed ter uitvoering van de wapenwet.

De volgende elementen worden in het ontwerp verder geïmplementeerd:

  • de nieuwe regeling omtrent het bezit van laders
  • de uitlening van vuurwapens
  • nieuwe aangifteperiode voor niet-vergunde vuurwapens, voor laders en voor munitie
  • inwerkingtreding van enkele artikelen van de wijzigingswet
  • indirect: de controle van de persoon en het wapen alvorens het wapen mag worden geneutraliseerd of vernietigd door de Proefbank voor vuurwapens

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet