26 mrt 2015 10:48

Diverse bepalingen wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie

Op voorstel van minister van pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed ter wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Dit voorontwerp van wet heeft als doel om in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, een artikel 88/1 te integreren ter regeling van de situatie inzake pensioenen voor welbepaalde personeelsleden van de politie.  

Het voorontwerp van wet zal voor advies aan de Raad van State en daarna aan de werkgroep voor de coördinatie van het betrokken beleidsdomein worden voorgelegd.

voorontwerp van wet ter wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie