29 jan 2021 17:27

Diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem, een voorontwerp van wet goed houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding.

Het voorontwerp van wet wil onder meer de meldingsplicht van de bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders regelen en uitbreiden. Zo voert het voorontwerp een aantal aanbevelingen uit van de bijzondere commissie International Tax Fraud / Panama Papers en van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare instanties anderzijds. Daarenboven beantwoordt dit voorontwerp ook aan bepaalde bekommernissen die tijdens de FinCEN Files-hoorzittingen werden geuit.

Het voorontwerp van wet bestaat uit twee delen:

  • een voorontwerp van wet over de melding van bijzondere mechanismen door de toezichthouders aan het gerecht
  • de wetsaanpassingen in de anti-witwaswet van 18 september 2017, in het bijzonder de opname van een bepaling die onderworpen entiteiten verplicht om de verschillen die ze vaststellen tussen hun onderzoek en het UBO-register te melden

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.