29 sep 2023 16:11

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem een voorontwerp van wet goed inzake diverse fiscale bepalingen.

Het voorontwerp bevat diverse wijzigingsbepalingen met betrekking tot onder meer het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek der successierechten, evenals wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen, hypothecaire formaliteiten, douane en accijnzen en de BTW.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.